• 1

Vienkartinės sistemos

Ši technologija mažina:

  • Kryžminės taršos riziką
  • Valymo ir jo tikrinimo darbų apimtis
  • Kapitalo investicijas
  • Gamybos ciklo trukmę
  • Prijungimų sterilumui užtikrinti skaičių

Be to, uždaros vienkartinio naudojimo sistemos suteikia papildomą apsaugą operatoriams, dirbantiems su pavojingomis medžiagomis, pavyzdžiui, citostatikais arba stipraus poveikio biologinėmis substancijomis.
Pall pripažįsta faktą, kad vienkartinio naudojimo sistemos tampa technologija, kuriai suteikiama pirmenybė daugelyje Biofarmacinio apdorojimo sektorių. Siekdami patenkinti rinkos poreikius, mes sutelkiame savo išteklius ir nukreipiame juos į inovacines vienkartinio naudojimo technologijas.
Minėtų pastangų rezultatas yra Pall siūlomas platus vienkartinio naudojimo produkcijos, kuri gali būti naudojama visiems tikslams – nuo  biomasės auginimo iki tikslinio produkto išskyrimo ir valymo, taip pat formulavimui ir užpildymui, asortimentas.

  • Kleenpak™ sterilios jungtys, leidžiančios steriliai sujungti du sterilius daiktus bet kurioje aplinkoje.
  • Allegro™ biokonteineriai – platus rankovinių filtrų asortimentas su pagerintomis savybėmis, susijusiomis su prijungimu ir drenavimu.
  • Kapsuliniai filtrai nuo labai mažų Acrodisc® prietaisų iki 30 colių Kleenpak™ Nova kapsulinių  filtrų su plačiausiu filtravimo terpių asortimentu ir įvairiomis prijungimo galimybėmis.
  • Įvairių konfigūracijų technika tangentiniam srauto filtravimui pagal nustatytus reikalavimus: kasetės, Microza tuščiaviduris pluoštas ir Kleenpak TFF kapsulės.
  • Chromatografija su vienkartinio naudojimo Mustang® chromatografinėmis kapsulėmis gaudymo operacijoms ir proceso tobulinimui


Vienkartinio naudojimo sistemos suteikia lankstumo.
Pall Allegro™ sistemoms yra būdingas didelis lankstumas, todėl jas galima pritaikyti Jūsų suprojektuotam procesui. Jos leidžia Jums lengvai įvertinti įvairias konfigūracijas prieš suderinant galutinį projekto variantą. Jeigu vėliau Jūsų partijos dydis pasikeis arba Jūsų reikalavimai padidės, šias sistemas bus lengva pritaikyti Jūsų naujiems poreikiams patenkinti.
Mūsų technologija yra plačiai taikoma įvairių sektorių operacijose. Bet kuriame Jūsų vykdomame procese visuomet atsiras operacija, kurios atlikimui būtų naudinga taikyti vienkartinę technologiją.

Technologija yra numatyta įvairiems mastams.
Pall Allegro™ sistemos gali būti naudojamos įvairiu mastu – nuo nedidelių partijų klinikoms iki stambaus masto gamybos. Šiuo metu turime daugelį komponentų visiems mastams – nuo kapsulinių filtrų iki chromatografinių kapsulių, taip pat rankovinius filtrus ir visą atitinkamą įrangą. Bet kuriam mastui skirtos vienkartinio naudojimo sistemos yra gaminamos iš tinkamiausių konstrukcinių medžiagų ir idealios naudoti, kuomet didinami ar mažinami Jūsų vykdomo proceso mastai.