• 1

Elektrochemijos matuokliai (multimetrai)

pH (vandenilio potencialas) – vandenilio jonų (H+) koncentracijos tirpale matas, parodantis tirpalo rūgštingumą ar šarmingumą. Šis dydis matuojamas pH matuokliais (pH metrais), kurie skirti nustatyti skysčių, pusiau kietų medžiagų, dirvožemio ir kt. rugštingumą ar šarmingumą. UAB "Vorto Gama" taip pat tiekia ir ORP (Oksidacijos Reducijos Potencialo), druskingumo, pralaidumo ir kitus elektrochemijos matuoklius.

Mes tiekiame Chemland, BOECO, ISOlab ir LLG multimetrus, matuojančius pH, ORP, temperatūrą ir kitus parametrus. Taip pat tiekiame sensorius (elektrodus), bei kitus priedus šiems įrenginiams.

Elektrochemija